Plotki w pracy, jak sobie z nimi radzić?

Plotka pojawia się w życiu firmy bez ostrzeżenia. Plotki są czasem uzasadnione, ale często przybierają postać niepodważalnego osądu i często trudno jest wykryć ich pochodzenie. Krążąca w firmie może prowadzić do głębokich nieporozumień i mieć katastrofalne skutki dla zaangażowania pracowników. Menedżer musi być świadomy, że nawet niewielka plotka może zaszkodzić reputacji firmy.
Plotki stają się coraz bardziej powszechne w firmach, szczególnie w przypadku planów zwolnień, fuzji oraz w momentach, gdy firma przechodzi trudny okres. Menedżerowie nie powinni lekceważyć tego zjawiska. Oto kilka wskazówek, jak radzić sobie z plotkami w pracy. Jak można zapobiec powstaniu plotki? W miejscu pracy stawka może być wysoka, gdy umysły pracowników szaleją z powodu bezpodstawnych informacji. Menedżer musi wtedy odkryć nowy aspekt swojej pracy, daleki od jego obaw związanych z rozwojem.

Co to jest plotka?

Plotka to pogłoska, która krąży i jest powtarzana, traktowana jako informacja, bez podania źródła. Prawdziwość plotki nie jest weryfikowana, ale to nie oznacza, że jest ona fałszywa. Jednak informacje te rozprzestrzeniają się po firmie w subtelny sposób i wymykają się spod kontroli, jeśli nie jesteśmy ostrożni. Internet w oczywisty sposób odgrywa rolę w przyspieszaniu powstawania plotek, ponieważ sieć wzmacnia plotki, zwłaszcza te związane ze scenariuszami katastroficznymi, takimi jak te związane z konkurencją, globalizacją itp.

Rozwijaj swoją zdolność do ich wykrywania.

Wykrycie plotki nie zawsze jest łatwe dla menedżera. Ponieważ mają oni już mnóstwo rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, nie mają czasu na interesowanie się plotkami. A przecież powinien, aby przeciwdziałać rozwojowi plotek i starać się zrozumieć ich pochodzenie. Trzeba wyciągnąć korzeń zła, jak tylko się pojawi.

Plotki są drugą stroną niepokoju.

Rozprzestrzenianie się plotek świadczy o złym samopoczuciu w życiu firmy. Brak komunikacji ze strony kierownictwa jest wtedy czynnikiem sprawczym. Plotki często pojawiają się w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie są zaniepokojeni. Wynika to z braku zaufania do komunikacji wewnętrznej. Pracownicy myślą, że kierownictwo ich okłamuje. Dlatego to menedżer musi poradzić sobie z plotkami, zanim wymkną się spod kontroli. Aby to osiągnąć, konieczne jest budowanie strategii komunikacyjnej na otwartości w każdych okolicznościach.
Ponieważ firma jest środowiskiem zamkniętym, inną opcją jest zidentyfikowanie źródła plotki i odizolowanie jej. Problem może być wtedy rozwiązany bezpośrednio z pracownikiem, którego dotyczy, podczas indywidualnego spotkania.

Co można zrobić, aby zapobiec powstawaniu plotek?

Plotki rodzą się i rozwijają w sprzyjającym środowisku, w którym jednostki i instytucje żyją w atmosferze frustracji, ukrytej złej woli, pragnienia zmian, przygnębienia, itp. Takie społeczno-polityczne konteksty można znaleźć w firmie, gdzie wewnętrzni gracze mogą być przekazywani przez bezpośrednie otoczenie (dostawców, klientów, usługodawców, itp.) w celu tworzenia i rozpowszechniania plotek.
Menedżer musi przyjąć postawę ofensywną w stosunku do informacji opartą na credo: trwałość, wiarygodność, wyczerpujący charakter, przejrzystość, słuchanie i reagowanie.
Niezbędne jest również określenie wartości związanych z poszukiwaniem prawdy w układzie odniesienia firmy, uświadamianie skutków plotek poprzez uczenie na przykładach, a przede wszystkim nie ignorowanie plotek, gdy przybierają one znaczące rozmiary.
Aby temu zaradzić, planuj z wyprzedzeniem i przewiduj potencjalne pytania. Informacja lub nawet nadmiar informacji jest zawsze najlepszym wsparciem; zatajanie informacji może prowadzić do tworzenia klanów i faworyzowania, które są szkodliwe dla spójności firmy.

Leave a Reply